Meistä

MAHIS ON CHÄNSSI

MAHIS tarjoaa tukea erityisesti rikoksilla oireileville nuorille ja nuorille aikuisille, yksilötapaamisten ja ryhmätoiminnan avulla sekä luovia toiminnallisia menetelmiä käyttäen.

Erityisnuorisotyön psykososiaaliset palvelut

  • tuki kohdentuu erityisesti rikoksilla oireileville nuorille/nuorille aikuisille

Tukeen kuuluu:

  • yksilötapaamiset ja keinoina käytetään luovia toiminnallisia menetelmiä; musiikki, kuvataide, kädentaidot, luontoliikunta
  • ryhmätoiminnot: leirit, kasvukoplaryhmä,workshopit, asumiskurssi
  • perhetyö ja verkostotyö

toiminnassa korostuu tavoitteellisuus ja moniammatillinen työ. Tavoitteena on lisätä mm. nuoren valmiuksia sosiaalisessa kasvussa, elämänhallinnassa ja ryhmässä toimimisessa. Toiminta tukee nuoren/nuoren aikuisen muutostyöskentelyä kohti rikokseetonta elämää.

Viitekehys: valtaistava, voimaannuttava ja yhteisöllinen sosiaalityö, green care –toiminta; vihreä sosiaalityö, sosiaalipedagogiikka.

Kaikilla ohjaajilla on vahva ammattitaito ja useita koulutuksia; musiikki, kädentaidot, psykoterapia, eräopastaidot, nuoriso-ohjaajan työ, opettaja, mielenterveyshoitaja, ongelmapelaajien erityisohjaaja, sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ohjaaja, sosiaalityö.

Mahistuen kuntouttava sosiaalityö on pitkäjänteistä,kiinnipitävää ja kokonaisvaltaista.

Mahistuen arvot ovat: yksilöllisyys,toivo,hyvinvointi,yhdenvertaisuus.ihmisarvon kunnioittaminen.